Các tin bài cùng chủ đề
Mười pháp tăng thượng

Mười pháp tăng thượng-giacngo.vn

13:24 Saturday,10/12/2016
GN - Mười pháp tăng thượng này là yếu tố giúp cư sĩ Cấp Cô Độc vượt thắng được cơn đau...
Thu Phong

Thu Phong-www.daophatngaynay.com

20:47 Friday,09/12/2016
  Rừng không tuổi rừng già muôn thuở Núi ngàn năm vẫn ở non cao Đời người không trước thì sau  Đi về một cõi âm hao nào tường
Tính chất trí tuệ & nhân bản của đạo Phật

Tính chất trí tuệ & nhân bản của đạo Phật-www.hoangphaphanoi.com

20:55 Friday,09/12/2016
Khi bàn về Phật giáo, học giả Lương Khải Siêu đã nói: “Phật giáo là trí tín, không phải mê tín, là kiêm thiện chứ không phải độc thiện, là nhập thếchứ không phải yếm thế”. Lương Khải Siêu tiên sinh bác cổ thông kim, học thông cả cổ Trung và Tây phương, giữ một địa vị khả kính trong giới học giả. Lời nói của ông phải có căn cứ trên phương diện học lý. Thế thì căn cứ ấy là gì? Lẽ dĩ nhiên là ở trong Tam tạng giáo điển của đạo Phật. Vì mục đích của Phật Pháp là mong con người chuyển mê thành ngộ, chuyển ngu thành trí, và chuyển phàm thành Thánh chứ không gì khác.